Harminc éve szentelték püspökké Máyer Mihályt, a Pécsi Egyházmegye volt főpásztorát

2019. február 07. csütörtök 15:19

Harminc éve szentelték püspökké Máyer Mihályt, a Pécsi Egyházmegye volt főpásztorát

Szent II. János Pál pápa Mayer Mihály akkori szekszárdi plébánost 1988. december 23-án címzetes püspökké és pécsi segédpüspökké nevezte ki, majd 1989. február 11-én Paskai László bíboros érsek Esztergomban püspökké szentelte. A Pécsi Egyházmegye hívei a Székesegyházban 2019. február 11-én 10.00 órakor kezdődő szentmisén ünneplik a jubileumot. Püspökké szentelése 30. évfordulóján az egyházmegye nyugalmazott főpásztora (1989-2011), Mayer Mihály egyházfői működésének az 1988/89-es évekbeli jelentősebb eseményeit idézzük fel.  

 

 

A december végén vatikáni kinevezést kapó öt magyar segédpüspök felszentelésére 1989. február 11-én, szombaton került sor az Esztergomi Bazilikában.

Az ünneplő hívek mellett a nagyszámú külföldi vendég között ott volt Francesco Colasuonno (1925-2003) címzetes érsek, pápai nuncius; P. John Bukovsky (1924-2010), az Egyházi Közügyek Tanácsának képviselője, továbbá dr. Kada Lajos (1924-2001), a Szentszéki Kongregáció titkára is. 

Az Állami Egyházügyi Hivatal képviseletében az ünnepi szentmisén vett részt Miklós Imre államtitkár és Bugár Péter elnökhelyettes, a Komárom Megyei Tanács részéről Ravasz Éva elnök-helyettes, valamint Rigó Pál, a megyei tanács egyházügyi titkára is.

Kovács Tibor (1928-2016) esztergomi kanonok-plébános kérte a főpásztortól és két társszentelőjétől, hogy szentelje fel a püspököket, majd felolvasták érdemeik méltatása mellett az avatandóknak küldött pápai bullákat. 

Ezután Paskai bíboros megosztotta buzdító gondolatait a szentelendőkkel, paptársaikkal és a hívekkel. Szentbeszédében a folytonos megújulás igényét és szükségességét helyezte a középpontba, utalva az egyház kétezer éves történeti múltjára.

 

Mayer Mihály segédpüspök 1989. február 19-én, délelőtt, Nagyböjt második vasárnapján 9 órai kezdettel tartotta bemutatkozó, első püspöki miséjét a pécsi Székesegyházban.

Az ünnepélyes eseményt a pécsi egyházmegye papjai és a hívek mellett jelenlétével megtisztelte Piti Zoltán, a Baranya Megyei Tanács elnöke, Komlódi Józsefné Pécs Város Tanácsának elnök-helyettese; Krasznai Antal, a Hazafias Népfront megyei titkára; Szabó Árpád, a megye egyházügyi főelőadója, továbbá dr. Tekeres Miklós. a Hazafias Népfront városi elnöke.

Első misés püspökként Mayer Mihály szentbeszédében az evangéliumból Mózes és Illés Jézussal való találkozását és beszélgetését idézte. Ennek kapcsán kiemelte a párbeszéd, egymás értékei felismerésének fontosságát is. Az ünnepi szentmise az eucharisztikus kongresszusi, a pápai és a magyar Himnusz eléneklésével ért véget.

A segédpüspököknek egyházi megbízásokhoz a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 22. törvényerejű rendelete alapján szükséges engedélyét 1989. április 6-án adták meg.

A II. János Pál pápa által 1988 decemberében kinevezett egyházi méltóságok esküjüket az Alkotmányra a Parlamentben dr. Straub F. Brunó, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke előtt tették le. Az eseményen jelen volt Paskai László bíboros-prímás esztergomi érsek, valamint és Katona Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal államtitkára is.


1989. november 3-tól elődjének, Cserháti Józsefnek nyugalomba vonulása után II. János Pál pápa Mayer Mihályt nevezte ki a pécsi egyházmegye főpásztorának. Vele egy napon kapott váci segédpüspöki kinevezést dr. Katona István szeged-rókusi plébános is.


1989. december 16-án, szombaton ünnepi szentmise keretében iktatták be a pécsi Székesegyházban az egyházmegye új, immáron 81. főpásztornak Mayer Mihályt.

A beiktatást követően a Palatinus Hotel Bartók termében ünnepi ebéden látták vendégül az egyházi és világi méltóságokat, ahol Colasuonno bíboros külön köszönetet mondott Cserháti megyéspüspöknek 25 éves munkásságáért.


Mayer Mihály megyéspüspöki kinevezése előtt káplánként szolgált Simontornyán, Pincehelyen, Tamásiban és Dunaföldváron, illetve plébánosként Dunaföldváron, Szekszárdon. Nyugalmazott püspökként jelenleg Kakasdon vállal lelkipásztori szolgálatot. Mindenhol szeretettel és jó szívvel gondolnak vissza a hívek önzetlen, nyitott és közvetlen személyiségére.

Forrás: Pécsi Egyházmegye - Fotó: Pannonhalmi Főapátsági Múzeum Fotótára