A szerb ortodox templom tetőfelújítását készítették elő, de kiderült, nagyobb a baj

2014. január 20. hétfő 18:24

A szerb ortodox templom tetőfelújítását készítették elő, de kiderült, nagyobb a baj

Mohács maroknyi szerb közössége mindent elkövet, hogy épített értékeit őrizze. Amint befejezték a már kritikus állapotúvá vált temetőkápolna felújítását, hozzáfogtak a Szentháromság Szerb Ortodox Templom tetőcseréje előkészítéséhez, ám mint kiderült, nem elég a cserepeket lecserélni, komoly épületszerkezeti gondok is vannak.

- Szerb közösségünk az elmúlt kilenc évben azon fáradozott, hogy az ortodox temetőkápolnát megmentse a pusztulástól, és funkciójához méltó állapotba juttassa. Saját hozzájárulásaink, a helyi Szerb Önkormányzat, a mohácsi és az innen elszármazott hívek, a városi önkormányzat adománya, valamint a kivitelezők segítőkész hozzáállása kellett ahhoz, hogy a több millió forint értékű munkát elvégezhessük - jegyezte meg M. Bugarszki Norbert, aki azon túl, hogy tagja a mohácsi szerb közösségnek, a városvédő egyesület elnöke és templommentésben is jártas: a majsi szerb templom renoválásában már elismerésre méltó érdemeket szerzett.

- A kápolna rekonstrukciójának végeztével figyelmünket a szerb templomra fordítottuk. Láttuk, hogy a csapadékvíz elvezető rendszere használhatatlanul elöregedett, párkánya átázott, szétfagyott és a tégla falazatig levált, s cserépfedése javíthatatlan. Úgy gondoltuk, hozzáfogunk a tetőcsere előkészítéséhez, elkészíttetjük a szükséges dokumentációt és megkérjük az engedélyeket. Mindezt annak érdekében, hogy később, egy esetleges pályázat alkalmával ne szenvedjük időveszteséget.

- Az épület és a tetőszerkezet állapot-felmérésére a pécsi Bartal és Rabb Kft. szakértőit kértük fel. Az elmúlt télen történt a bejárás és akkor derült ki, hogy a padlástérben súlyos épületszerkezeti hibák tapasztalhatók: a 250 évnél idősebb templom boltíveit és oldalfalait a padlás felől összetartó 30x40 cm átmérőjű tölgyfa gerendák teljesen elkorhadtak, illetve eltörtek. Jelenleg a falakból elinduló, a boltívekkel összeköttetésben lévő vonóvasakat nem tartja semmi. A templom padlásán a bejáráskor hó volt, ami egyértelmű bizonyítéka a héjazat elégtelen voltának, és magyarázata a tapasztalt korhadásnak is - sorolta a számítottnál költségesebb munkák tényét M. Bugarszki Norbert.

A tapasztaltak alapján a majsi templom és a mohácsi kápolna rekonstrukciója során már bizonyított építész-statikus csapathoz fordultak azzal a kéréssel, hogy mérjék fel, milyen tervek, dokumentációk, engedélyek szükségesek ahhoz, hogy az épületszerkezeti hibákat kijavíttassák, továbbá adjanak azok elkészítésére árajánlatot.

A szakemberek szerint a jelenlegi állapot rögzítéséhez a templom kiviteli tervszintű felmérési terveit, a faanyagvédelmi vizsgálatot és dokumentációt, a templom statikai szakértői véleményét, a falak sótartalmának laboratóriumi vizsgálatát kell elkészíteni. A második ütemben készülne el az építési engedélyezési terv, mely a fedélszék és a boltozat megerősítését, a torony és főhomlokzat felújítását, valamint a környezet rendbetételét tartalmazza az építészeti és statikai tervfejezetekkel együtt. Kiterjed továbbá a villámvédelmi vizsgálatra, elektromos engedélyezési tervre és a kötelező tűzvédelmi tervfejezetre - sorolta az aktuális teendőket, majd megjegyezte: „A társaság ajánlatának harmadik része a templom külső homlokzati és esztétikai helyreállításáról szól, de az az anyagi irrealitása miatt jelen koncepciónkban nem szerepel."

- A dokumentáció elkészíttetése másfél millió forint költséget jelent, de elengedhetetlen ahhoz, hogy az országosan védett műemlék templomunk megmentésének munkáit megszervezhessük és előkészíthessük - mondta a városvédő, majd hozzátette: „A mohácsi közösségünk intenzíven fogyatkozik. A kápolna felújítását támogató mintegy 60 ortodox hívő közül a munkák kivitelezésének kilenc éve alatt, majd azóta huszonhárman elhunytak."

- Jelentős teher a parányi szerb közösségre, hogy Mohács 17 országosan nyilvántartott műemléke közül négy kötődik hozzánk. A templom és a temetőkápolna fenntartásán túl a szőlőhegyi Vodica kápolnát gondozzuk, továbbá jelentős összeget, évente 200 ezer forintot meghaladó összeget költünk a temető rendben tartására. A vidék egyik legnagyobb és legtöbb értékes síremléket tartalmazó szerb ortodox temetője a mohácsi, amit a helyi közösség eddig példás módon önerőből karbantartott.

Mint azt M. Bugarszki Norbert hangsúlyozta, a mohácsi szerb közösség önmagában képtelen arra, hogy az egyedülállóan szép szerb templom megmentését szolgáló rekonstrukcióhoz, egy esetleges pályázat benyújtásához szükséges dokumentációkat elkészíttesse. Saját forrásaikat, a szóba jöhető adományokat és hozzájárulásokat felmérve ezért azzal a kéréssel fordultak az Országos Szerb Önkormányzathoz, hogy az említett dokumentumok költségéhez 700.000 forinttal járuljon hozzá.

- Az országos önkormányzat méltányolta a kérelmünket és félmillióval támogatta az előkészítő munkálatokat. Így a kapott összegből, a helyi közösség adományából, a Mohácsi Szerb Önkormányzat forrásaiból a felmérési és tervezési munkálatok január elején megkezdődtek. Viszont még nagyon sok pénz hiányzik ahhoz, hogy a város páratlan műemlékét biztonságban tudhassuk, ahhoz pedig még több, hogy a templom eredeti fényében pompázhasson. Ezért minden jóérzésű honfitársunk segítségét örömmel fogadjuk - jegyezte meg a tájékoztatója zárásaként M. Bugarszki Norbert.

B. M.