Örökségvédők kifogásolják a Fogadalmi Emléktemplom felújításának módját - Itt az egyházmegye válasza

2018. június 07. csütörtök 09:15

Örökségvédők kifogásolják a Fogadalmi Emléktemplom felújításának módját - Itt az egyházmegye válasza

Rövidesen elkezdődhet Mohács egyik jelképe, a Fogadalmi Emléktemplom felújítása. Ennek egyes részleteit - többek között a főoltár elbontását, a kupola színes ablakainak fehérre cserélését - kifogásolják ismert mohácsi közéleti szereplők, akik szerint csak a kész tényeket ismerhették meg, s ellenvéleményeik többségét figyelmen kívül hagyták. A Pécsi Egyházmegye cáfol, szerintük az örökségvédelmi engedélyben leírtakat maximálisan figyelembe vették, így az átalakítás, renoválás, ami a templomban történni fog, műemléki- és műemlékvédelmi szakmai szempontokból nehezen vitatható. 


Beadvánnyal fordultak az Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósághoz ismert mohácsi és a városból elszármazott személyiségek (mások mellett dr. Faludi Ilona, Mohács díszpolgára, Kovács Győző nyugalmazott zeneiskola igazgató, Mórócz Sándor Pro Urbe díjas helytörténeti kutató, a Városvédő Egyesület elnökségi tagja, Debreceniné Sztárcsevich Judit nyugalmazott rajzpedagógus), Kolbe Mihály mohácsi festőművész munkájának örökségvédői azért, hogy tiltakozzanak a Fogadalmi emléktemplom felújításához kapcsolódó - szerintük - „rombolás" ellen.

A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott dokumentum szerint az aláírók számára ismert volt, hogy az évek óta beázó templom javításra szorul.

„2016-ban kerülhetett sor pályázat beadására állami támogatás elnyerésére, amit előző plébánosunk Bognár Attila nyújtott be. A pályázat részleteiről nem adott tájékoztatást. Ennek hiányában nem tudtuk milyen munkálatokra, „átalakításra" irányult a pályázat. Az elnyert pályázat keretében elvégzendő munkákat Mohácson 2017 szeptemberében, a „letisztult terveket" idén április 25-én ismertette Dohóczki Péter a Pécsi Püspökség gazdasági igazgatója.

A tájékoztatókon résztvevők így csak a kész „tényekről" hallottak. Ott helyben elhangzottak ellenvélemények, melyeknek többségét az átalakítási terv során figyelmen kívül hagytak.

Ez ellen tiltakozunk itt élő lakosok és innen elkerültek. Elsősorban mint Kolbe Mihály mohácsi festőművész örökségvédői, valamint hívő és nem hívő mohácsiak, valamint sátorhelyiek, mint a komlex Csatatéri emlékhely örökségvédői.

Az aláírók konkrétan a szerintük hibátlan főoltár lebontását és a tabernákulummal együtt a szentélyből való eltávolítását kifogásolják, csakúgy, mint a szószék lebontását. Ugyancsak kifogásolják a kupola színes ablakainak fehérre cserélését, valamint azt is, hogy játszóházat alakítanak ki a gyóntató helyiségben.

A beadványban foglaltak kapcsán megkerestük a Pécsi Egyházmegyét, s a következő választ kaptuk:

Sosem fejezték be

A mohácsi csatavesztésre, valamint a közhiedelem szerint a trianoni országcsonkításra emlékeztetni hivatott Fogadalmi templomot az 1920-as években kezdték építeni, 1940-ben szentelték fel. Az eredeti tervek is tartalmaztak egy tornyot - aminek végül csak egy tizenöt méter magas, csonka változata valósult meg. Az épületnek ezt a részét lapos tetővel fedték le, a toronysisak ugyancsak lemaradt róla. További érdekesség, hogy a templom alapja Magyarország valamennyi vármegyéjéből származó földet is tartalmaz.

„A Pécsi Egyházmegye alapvető törekvése, hogy a helyi közösséget érintő változások kapcsán a megfelelő információk birtokában a közösséggel közösen, párbeszéd útján keresse a megoldást. 

Ennek érdekében a mohácsi Fogadalmi Emléktemplom építészeti terveinek készítése során két alkalommal hívta a mohácsi híveket fórumra, ahol minden érdeklődő pontos tájékoztatást kapott a tervezett beruházás részleteiről. Az első konzultáción számos olyan javaslat hangzott el, amely a kiviteli terv módosítását követően rögzítésre majd véglegesítésre került.

A mohácsi Fogadalmi Emléktemplom engedélyes terveit, majd a végleges kiviteli terveit az illetékes hatóságokkal egyeztettük, és a tervezett felújítás természetszerűleg az Örökségvédelmi Hivatal által kiadott engedély birtokában történik. 

A végleges műszaki tartalom rögzítése során az örökségvédelmi engedélyben leírtakat maximálisan figyelembe vettük, így mindaz az átalakítás, renoválás, ami a templomban történni fog, műemléki- és műemlékvédelmi szakmai szempontokból nehezen vitatható. 

Az épület tulajdonosa a Mohácsi Római Katolikus Plébánia, a pályázat benyújtója és nyertese a Pécsi Egyházmegye, így, mint illetékes jogi személyek a hatósági előírások szem előtt tartásával hoznak döntéseket a beruházás és felújítás tartalmi elemeit illetően.

A liturgikus tér elrendezésével kapcsolatosan minden esetben az érvényben lévő egyházi előírásokat követjük.

Közös érdekünk, hogy a munkálatok eredményeként szép és méltó helyen adhassunk hálát az Istennek és imádkozhassunk nemzetünkért" - olvasható a dokumentumban.Máté Balázs - Fotó: PEM