Népek találkozása a mohácsi Dunánál - állandó kiállítás a Kanizsai Dorottya Múzeumban

2014. május 17. szombat 08:41

Népek találkozása a mohácsi Dunánál - állandó kiállítás a Kanizsai Dorottya Múzeumban

A ma is többnemzetiségű város 2012-ben átadott reprezentatív, új múzeumépületében az első állandó kiállítást május 17-én délután 4 órakor nyitja meg Ferkov Jakab, a Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója. A tárlat témaválasztása, a Népek találkozása a mohácsi Dunánál is valójában az elmúlt századok alatt itt élt nemzetségekre utal.

- Eleve a múzeumlapítás gondolata valamilyen formában már igen korán foglalkoztatta a mohácsi polgárokat. Kezdetben csak az 1526-os gyászos csatára való megemlékezés formájában jutott kifejezésre, de amikor a környéken felszínre került egy-egy római vagy népvándorlás-kori tárgy, a szándék egyre erősödött. További ösztönzést jelentettek a városi és környékbeli lakosság színes néprajza - mondta Ferkov Jakab. 

A mára páratlanul gazdag tárgyi emlékeket őrző múzeum elődje az 1923-ban megalapított II. Lajos Múzeum Egylet volt. A gyűjteményének az alapját első igazgatójának, Brand Edének, valamint Ádám Imre kölkedi református lelkésznek a magángyűjteménye képezte. 1939-ben Brand Ede lemondott az igazgatói tevékenységről, és a régiségtárat dr. Simon Vendelnek adta át, majd miután 1949-ben az egyleteket megszüntették, az imár állami múzeum vezetésével Martinszky János festőművészt bízták meg. Röviddel később Ete János lett az intézmény vezetője. A múzeum 1953-ban felvette Kanizsai Dorottya, siklósi várúrnő nevét, aki 1526-ban saját költségén 400 jobbággyal temettette el a csatatéren talált halottakat.


- 1965-től az új igazgató, Dr. Sarosácz György vezetésével és sok más szakember részvételével, megkezdődött a magyarországi horvátok, szerbek és szlovének néprajzi anyagának gyűjtése, amelynek eredményeként hatalmas kulturális értéket képviselő néprajzi anyag gyűlt össze. Ennek és az intézmény korábbi gyűjteményes anyagának köszönhetően, e Duna menti városban számos nép kulturális értékei vannak jelen - jegyezte meg a múzeumigazgató. 

Mint elmondta, a Népek találkozása a mohácsi Dunánál című új, állandó kiállítás több nép, nemzetiség kultúrájából ad ízelítőt. Azt kívánja bemutatni, hogy az Oszmán Birodalom balkáni terjeszkedésének, valamint Magyarországról való visszaszorításának milyen emlékei, lenyomatai maradtak meg városunkban. A tárlat az oszmán-törökök Balkánon való 14. századi megjelenésével kezdődik, és az 1526-os mohácsi csata 400. évfordulós megemlékezésével záródik. 

Képünkön: a Kanizsai Dorottya Múzeum épülete a Kisfaludy Károly utcában.

B. M.