Kettős papszentelést ünnepel a Pécsi Egyházmegye

2024. június 20. csütörtök 12:00

Kettős papszentelést ünnepel a Pécsi Egyházmegye

2019 után az idén újra papszentelési szentmise helyszíne lesz a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház, szombaton 10.00 órakor Felföldi László pécsi megyéspüspök áldozópappá szenteli Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila diakónusokat. A szentség kiszolgáltatásának előestéjén hagyományaink szerint a szentelendőkért felajánlott gyalogos zarándoklat indul Mecseknádasdról Püspökszentlászlóra.

 

 

Mihovics Szebasztián 1998-ban született Nagykanizsán, majd az ahhoz közeli horvát ajkú településen, Tótszentmártonban töltötte gyermekéveit. Pécsett, a Szent Mór Iskolaközpontban érettségizett. Azt követően mondott igent az Úr hívására és, ahogy fogalmazott, átimádkozva a döntést, úgy érezte, hogy az Úr pécsi szőlőjében kell munkálkodnia.

 

Felföldi László pécsi megyéspüspök diakónussá szentelte 2023. június 24-én a pécsi székesegyházban. Mihovics Szebasztián diakónusi gyakorlatát Pécsett, a Székesegyházi Plébánián töltötte. Szentelési jelmondata: „Ne félj! Ezentúl emberek halásza leszel." (Lk 5,10)

Miklovits Attila Tamás 1980-ban született Pécsett. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában érettségizett, majd a Veszprémi Egyetemen szerzett mérnöki diplomát. Fiatal korától kezdve érezte Isten hívását, melyre egy lelkigyakorlat után mondott igent, majd 2017-ben jelentkezett az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetbe teológiai tanulmányok végzésére.

 

Felföldi László pécsi megyéspüspök diakónussá szentelte 2023. június 24-én a pécsi székesegyházban. Miklovits Attila Tamás diakónusi gyakorlatát Pécsett, a Székesegyházi Plébánián töltötte. Szentelési jelmondata: „Itt vagyok, hívtál." (1Sám 3,5b)

A papszentelés ünnepe alkalmából a Pécsi Egyházmegye hagyományait követve, a szentség kiszolgáltatását megelőző napon, azaz június 21-én, pénteken 17.00 órakor a szentelendőkért felajánlott gyalogos zarándoklat indul a mecseknádasdi Árpád-kori Szent István-kápolnától a Réka-vár érintésével Püspökszentlászlóra, ahol 20.00 órai kezdettel szentmisét celebrál Kovács József püspöki titkár. A zarándokmise után a zarándokok fakultatív módon indulnak tovább Pécsre, a papszentelés helyszínére.

Biztatjuk a híveket, hogy személyes részvétellel és imával kapcsolódjanak a zarándoklathoz és az ünnepi szentmiséhez, hogy közösen imádkozzunk a meglévő papi hivatásokért, egyben kérjük a Jóisten kegyelmét az új hivatások tisztázására is.

Forrás: Pécsi Egyházmegye