Harminc éve áll a Pándy élén: meglepetésbulival köszöntötték Kolutácz Györgynét

2019. május 18. szombat 11:26

Harminc éve áll a Pándy élén: meglepetésbulival köszöntötték Kolutácz Györgynét

Kereken harminc éve vezeti a Pándy Kálmán Otthont Kolutácz Györgyné, aki számos változtatást vezetett be, s még ma is szívesen vállal egyéb szakmai tevékenységeket. Meglepetésbulival köszöntötték csütörtökön, s díjjal ismerték el elhivatottságát.

 Hat francia vendég fogadására készülve Kolutácz Györgyné várta, hogy csütörtökön délelőtt bemutatja a Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándy Kálmán Otthonában folyó munkát. A terembe lépve azonban még a lélegzete is elállt, amikor meglátta a széksorokban ülőket, akik mintegy ötvenen várták: a város-, a kórház-, a német- és hazai partnerintézmények vezető, kollégái, a munkáját segítő barátai és tisztelői fogadták nagy tapssal.

Meghatottan, könnyes szemét törölgetve mosolygott, mikor Wébel Zsolt lelkész bibliai idézettel bevezetett méltató szavait hallgatta és a további feladatai ellátásához Isten áldását kérte. Szekó József, Mohács polgármestere munkássága elismeréséül a képviselő-testület által adományozott arany gyűrűt nyújtotta át Kolutácz Györgynének, külön hangsúlyozva, hogy nem elköszönni jött tőle, hanem elismerni és újult erővel a munkája folytatását kérve a jelképes ajándékkal.

Kolutácz Györgyné Mohácson, a Liget utcában nőtt fel.

Névjegy

Kolutácz Györgyné 1950-ben született Mohácson. 1996-ban a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végzett általános szociális munkásként, 2002-ben tette le szakvizsgáját. 1999-ben a PTE Állam és Jogtudományi Karán tanult, majd jogi szakokleveles családvédelmi és szociális tanácsadó lett. 1973-ban EÜ-i Központi továbbképző és Szakosító Intézetben tanult, s 1989. május 15-én lett a Pándy Kálmán Otthon vezetője, igazgatója.


Mohácson végezte a középiskolát is, ahonnan szintén rengeteg szép emléket őriz, s lapunknak elmondta, hogy a kémia volt a kedvenc tantárgya. Egyik tanára, ezt tudva, javasolta, hogy menjen a kórházba, mert akkoriban éppen szakembereket kerestek gépi altatáshoz. Ekkor döntötte el, hogy mindenképpen az egészségügyben szeretne dolgozni.

A kórház ösztöndíjasaként kötöttek vele szerződést arra, hogy a kötelező vizsgák után foglalkoztatott lehet a műtőben. Így lett, csaknem 10 évig tevékenykedett ezen a területen, miközben további tanfolyamokat is elvégzett. Szeretett volna továbbtanulni, fel is vették az egészségügyi főiskola intézetvezető szakára, munkahelyén pedig megbízták az új belgyógyászat főnővéri teendőivel.
Kolutácz Györgyné még ekkor sem állt meg, elmondása szerint hajtotta a kíváncsiság, hogy milyen irányba fejleszthetné még az ismereteit, tudását.

Felelősségteljes kórházi beosztása mellett szívesen vállalt plusz feladatokat, teendőket, így került kapcsolatba a Pándy Kálmán Otthonnal. Meglátogatta az intézményt, ahova később egy sajnálatos tragédia után új intézményvezetőt kerestek. Kolutácz Györgyné megpályázta a lehetőséget, és sikerrel járt.

Szerencsésnek vallja magát, mert nagyon jó kollégákkal kezdhetett bele a munkába, emberileg és szakmailag is elkötelezett emberekkel dolgozhatott együtt, és dolgozhat máig is. Mivel nem volt maximálisan megelégedve szakmai tudásával, Budapesten elvégezte a Gyógypedagógiai Főiskolát, majd a Pécsi Tudományegyetem jogi szakosítóját is.

Kolutácz Györgyné intézményvezetőként is folyamatosan képezte magát, s rengeteg olyan változtatást vezetett be, melyek mindegyike az otthon lakóinak életminőségét pozitív irányba változtatta meg. Az intézmény 1952-től 1989-ig szociális betegotthonként működve - 160 férőhelyen- kórházi körülmények között biztosított ápolást-gondozást.

1998-ban külön épületbe költözhetett 16 gondozott a fogyatékkal élők rehabilitációs lakóotthonába, majd 2000-ben és 2002-ben a pszichiátriai betegek közül 6-6 fő költözhetett a főépület közelében lévő, de különálló épületbe, majd 2014 januárjától két személy már egy lakótelepi lakásban is gyakorlója lehet az önálló életvitelnek. A támogatott lakhatás ma már 52 fő akadályoztatott személynek az intézmény segítő hátterével biztosított.

Szintén egy pályázatnak köszönhetően készült el a modern nappali ellátó részleg az otthonban, ahol a városból és térségéből hétköznap az intézet járművével ide szállított 30 hasonló fogyatékkal élő személyt fogadnak. Az intézményben színjátszó csoport, énekkar, zenekar, tánccsoport, sportkör, playback színházterápiás csoport, drámapedagógiai foglalkozás működik. Kulturális csoportjaiknak módja van a rendszeres bemutatkozási lehetőségre, az évente tartott önálló estjükön túl a városi rendezvények fellépői, illetve számos társintézményi meghívásnak tesznek eleget.

Az intézményi elfoglaltság, több országos projektben vállalt szakmai tevékenység mellett a megmaradó szabad idejéről is kérdeztük az igazgatónőt, aki elmondta, szeret olvasni, szívesen megy színházba, a napjait pedig két unokája színesíti, akik mindig gondoskodnak a számára valami vidám történésről.

A több mint hat és fél évtizede működő intézmény a többszöri fenntartó váltás - a megyetanács, a város, a kistérség is működtette korábban - közben folyamatosan fejlődött, komfortosabb lett az intézmény. Kolutácz Györgyné 1989-es kinevezését követően 1990-ben szüntették meg a pszichiátriai betegeket is gondozó intézetben a ketreceket, a zárt osztályt és az elkülönítőt. Megoldották, hogy az addigi nagy létszámú, kórházi ágyas szobákban élt embereknek 2-3 személy részre heverőkkel, otthonosan berendezett helyiségeket, valamint a négyemeletes épületben szintenként ebédlőt alakítottak ki. Külön helyezték el a pszichiátriai betegeket és az értelmileg akadályozottakat.

A tetőtérben közösségi helyiséget, tornatermet, zeneterápiás termet, kreatív műhelyt, az udvarban ökumenikus kápolnát hoztak létre. Megszervezték a gondozottak foglalkoztatását, ami az önbecsülésük növelésén túl jövedelemhez is juttatja őket.

 

 


EQM