Faluja helyett saját magát tette volna meg örökösnek egy jegyző

2021. szeptember 14. kedd 11:09

Faluja helyett saját magát tette volna meg örökösnek egy jegyző

A vádlott fellebbezése folytán másodfokon eljáró Pécsi Törvényszék a napokban megtartott nyilvános ülésen kihirdetett ítéletével a Siklósi Járásbíróság ítéletét lényegében helybenhagyta. A jogerős ítélet szerint a bíróság a vádlottat csalás bűntettének kísérlete miatt 1 év börtönre ítélte, amelynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, továbbá 3 évre eltiltotta a  jegyzői foglalkozás gyakorlásától.

 

 

A bíróság által megállapított tényállás lényege a vádlott férfi 2018-ban egy nagyközség jegyzőjeként dolgozott. Az egyik helyi lakos 2018 nyarán felkereste a vádlottat az önkormányzati hivatalban, hogy özvegy, hozzátartozóival nem tartja a kapcsolatot, halála esetén ingó- és ingatlanvagyonát a község önkormányzatára kívánja hagyni. Ennek fejében kérte, hogy amennyiben egészségi állapota megromlik, ellátását, ápolását az önkormányzat a helyi szociális otthonban történő elhelyezésével biztosítsa.

A sértett azért fordult a vádlotthoz, mert tudta, hogy egyetemi jogi diplomával rendelkezik, így szakszerű tanácsot tud adni neki szándékával kapcsolatban, továbbá hivatalos személy, aki az önkormányzat érdekében jár el.

A sértett felvetette, hogy célszerű lenne szándékát közjegyzői okiratba foglalt végrendeletben rögzíteni, azonban a vádlott közölte a sértettel, hogy ez szükségtelen, a végrendeletet ugyanis a vádlott is el tudja készíteni.

Ennek megfelelően a vádlott 2018 szeptemberében egy „végrendelet" elnevezésű okiratot készített, azonban a sértett kifejezett akarata ellenére nem az önkormányzatot, hanem - annak érdekében, hogy a sértett ingó- és ingatlanvagyonát megszerezze - saját magát tüntette fel örökösként.

A vádlott a sértett tévedésbe ejtésével a sértettnek megkísérelt kárt okozni, de azt nem tudta befejezni, a veszélyeztetett érték 4.500.000 forint volt.

A 2018. szeptember 28-án a sértett a vádlott által készített „végrendelet" aláírásakor tájékoztatta a vádlottat, hogy további 5.000.000 forint megtakarítással rendelkezik, melyet szintén a községi önkormányzatra kíván hagyni azzal, hogy azt az önkormányzat a gondozási központ támogatására és felújítására fordítsa. A vádlott azt tanácsolta a sértettnek, hogy vegye fel a megtakarításait a bankból, azonban a sértett ahhoz a lekötés végén, 2019 áprilisában férhetett csak hozzá.

2019. április 8-án a vádlott egy „járadéki szerződés" megnevezésű okiratot készített el, melynek jogosultja a sértett, míg kötelezettje - a sértettel folytatott szóbeli megbeszéléssel ellentétben, a sértett kifejezett akarata ellenére - a vádlott lett annak érdekében, hogy a sértettet tévedésbe ejtve a sértett megtakarítását megszerezze.

Ezt követően a vádlott és a sértett egy találkozót beszélt meg a sértett otthonában, ahol a sértett a vádlott részére az 5.000.000 forint készpénzt átadta. A vádlottnak a készpénz átvételekor nem állt szándékában az összeget az önkormányzat részére befizetni.

A vádlott a készpénzt euróra váltotta és azt az önkormányzat páncélszekrényében helyezte el, majd 2019 augusztusában ismét magához vette és a saját maga által vásárolt széfben rejtette el.

A vádlott a fenti cselekménnyel a sértettnek 5.000.000 forint kárt okozott, a készpénzt azonban 2019. november 4. napján visszaszolgáltatta a sértettnek, így a kár megtérült.

 

Forrás: Pécsi Törvényszék