Ultramodern szimulációs oktatási központot adtak át a Pécsi Tudományegyetemen

2023. november 20. hétfő 15:08

Ultramodern szimulációs oktatási központot adtak át a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) korábbi Szimulációs Oktatási Központja a régi főépület IV. emeletén 280 m2-en működött 2015 óta. Az ez év novemberében záruló projekt eredményeként a nevében is megújult Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ hasznos alapterülete több mint hatszorosára, 1700 m2-re bővült, teret adva a pécsi fogorvosképzés oktatási részlegének is. A beruházás bruttó összértéke meghaladja a kétmilliárd forintot, az új oktatási központot hétfőn adták át ünnepélyes keretek között a pécsi orvoskaron. 

 

A PTE ÁOK Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ elsődleges feladata a graduális és posztgraduális képzésben résztvevő orvostanhallgatók, orvosok, valamint az egészségtudományi képzésben résztvevők manuális és kommunikációs készségeinek fejlesztése, s ezzel a klinikai oktatási programok teljes körű támogatása.

Az Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ tevékenysége iránti igény évről-évre emelkedik, a 2022-es évet tekintve szemeszterenként közel 9000 fő részvételével 700 kontaktóra zajlott, míg idén októberben már túllépték a havi 4500 fős létszámot.

Ezért vált szükségessé a terület jelentős növelése, s ezzel együtt a szimulációs oktatásban használt eszközpark modernizálása, megújítása. A beruházás keretében jelentősen nőtt az oktató helyiségek száma, továbbá a vonatkozó épületrészeket is teljeskörűen felújították.


A központban kialakítottak egy olyan tanműtőt, melyben oktatási vagy demonstrációs célzattal valós orvosi eszközökkel végeznek oktató műtéteket. A tanműtő széleskörűen képes támogatni az orvostudományi vonatkozású kutatás-fejlesztési és innovációs projekteket is.

Újdonság a virtuális és kiterjesztett valóság (VR/AR) technológiáit is felvonultató tanlabor, ahol a legfejlettebb megjelenítő eszközök segítségével valósul meg az egészségtudományi és orvosképzés. A kommunikációs készségek oktatását biztosító termeket valósághűen berendezett rendelőként, illetve kórteremként
alakították ki, míg a műveleti medicina koncepcióhoz tartozó egység a műveleti környezetben zajló prehospitális ellátás magas szintű oktatását teszi lehetővé.

Ezeken túl az oktatást támogató audiovizuális rendszert is fejlesztették, amely nemcsak az oktatási tartalmak rögzítését és lejátszását, hanem az abból történő digitális tananyagfejlesztést is nagyban elősegíti.


A megújult 1700 m2-nyi területen belül 250 m2 alapterületet foglal el a Fogászati Oktató Központhoz tartozó vadonatúj oktatási részleg, benne a fogorvostudományi képzést támogató 25 fogászati fantomlabor munkaállomással, 10 operációs mikroszkóppal, valamint az audio-vizuális oktatást segítő
modern rendszerrel.  A fejlesztés eredményeként a PTE Általános Orvostudományi Kar interdiszciplináris szemléletű Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központja és a Fogorvostudományi Szak Skill részlege nemcsak regionálisan egyedülálló intézmény, hanem a modern orvostechnológia európai-, illetve világszínvonalú oktatására is minden szempontból alkalmassá vált. 

 

 

Forrás: PTE - Fotó: Csortos Szabolcs