Iskolaőrnek állna? Itt vannak a részletes infók

2020. július 18. szombat 17:30

Iskolaőrnek állna? Itt vannak a részletes infók

A rendőrség már várja azoknak a jelentkezését, akik iskolaőrként dolgoznának.

 

 Ki az iskolaőr és mi a feladata?

Az iskolaőr - fegyverhasználati jog nélkül - kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személy, aki a Rendőrség területi szervénél (Megyei, Budapesti Rendőr-főkapitányság) áll munkaviszonyban. Az iskolaőr biztosítja, hogy a kijelölt oktatási-nevelési intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai feladataikat zavartalanul elláthassák. A tanulók vagy az intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekményeket megakadályozza, megszakítja, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekményeket megelőzi.

2020. szeptember 01-jétől az ország erre kijelölt köznevelési és szakképzési intézményeiben segíti iskolaőr az intézmény rendjének fenntartását. A Rendőrség munkavállalói állományában telephelyenként egy fő látja el szolgálatát.

 

Ki lehet iskolaőr?


Iskolaőr az a büntetlen előéletű, cselekvőképes magyar állampolgár lehet,

aki megfelel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 24/A. alcímében meghatározott, a munkaviszony létesítésére vonatkozó különös feltételeknek;
nem áll a rendvédelmi szerv hivatásos állománya tagjának foglalkoztatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.


A fenti feltételek mellett a jelentkezőnek meg kell felelnie az iskolaőrökről szóló BM rendeletben előírt egészségügyi, pszichológiai és fizikai erőnléti alkalmassági feltételeknek.


Az iskolaőrök a munkába állásukat követően elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt, amely az alábbi képzési modulokból áll:

pedagógiai és gyermekpszichológiai modul,
bűnmegelőzési és konfliktuskezelési modul, valamint
rendvédelmi felkészítés és gyakorlat modul.


Az egyes képzési modulokat modulzáró vizsgák, valamint az iskolaőr képzést iskolaőr vizsga zárja le. Az iskolaőr vizsgára való jelentkezés feltétele a képzés valamennyi modulján való részvétel, továbbá valamennyi modulzáró vizsga sikeres teljesítése.

 

Hogyan lehet az iskolaőri állásra jelentkezni?


A jelentkezést elektronikus úton a területi rendőri szervek e-mail címére, vagy
postai úton az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldeni (amelyek a jelentkezési egységcsomagban megtalálhatóak), vagy
személyesen bármely rendőri szervnél lehet leadni.

A fizetés bruttó 220 ezer forint lesz, évi 200 ezer forint cafetériával, valamint egyenruházati ellátással megtoldva.

 

EQM