Több százan keltek útra Mohácsról Bátára a gyalogos zarándoklaton

2023. szeptember 18. hétfő 07:33

Több százan keltek útra Mohácsról Bátára a gyalogos zarándoklaton

Sok százan keltek útra gyalogosan szombaton a kora reggeli órákban Mohácsról és Bátaszékről, illetve a Pécsi Egyházmegye további településeiről, hogy elvigyék személyes és közösségi reményeiket és kéréseiket a Szent Vér-ereklyét őrző kegyhelyre, ahol ünnepi szentmisét celebrált Bíró László nyugalmazott tábori püspök. Ebben az évben a Pécsi Egyházmegye egyházközségeinek megújulásáért ajánlották fel a hagyományos bátai zarándoklatot.

 

 

A zarándokok csoda szép őszi időben imádkozva tették meg a rövid pihenőkkel megszakított 22, illetve 11 kilométeres távolságot az indulási helyszíntől a kegyhelyig. A Nyúl Viktor bátaszéki plébános vezette zarándokokat a kegyhely bejáratnál Sümegi József diakónus fogadta, majd az Oltáriszentség elé járultak a bazilikába betérő megfáradt érkezők.

 

A zarándoklat ünnepi szentmiséjét a kegyhely szabadtéri oltáránál, a Szent Vér-ereklye közelségében celebrálta Bíró László nyugalmazott püspök, aki szeretettel köszöntötte a Pécsi Egyházmegye papjait, a megjelent állami és társadalmi szervezetek képviselőit és a zarándoktestvéreket.

 

A szónok a bátai Szent Vér kegyhely jelentőségét méltatva, Szent II. János Pált idézve, korunk Európájáról szólva elmondta, Európa demens lett, amnéziában, emlékezetvesztésben szenved. Elveszített valamit, aminek már csak az Egyház őrzi az emlékét amikor minden szentmisében a Szent Színek fölött elhangzik a mondat: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" (Lk 22,19). Európa elvesztette memóriáját, elvesztette saját gyökereit és lassan belepusztul - fogalmazott a püspök. De itt van ez a kis falu, ami egykoron város volt, és most a Duna és a dombok védelmében őrzi az emléket. Ha Báta megőrzi a Szent Vér tiszteletét, akkor a Szent Vér fogja megőrizni Bátát, mely sokszor vontatottan, olykor kényszeredetten állt papjai mögé és őrizte ezt a kegyhelyet, de lassan eljutunk oda, hogy a kegyhely őrzi meg Bátát - mutatott rá Bíró László püspök, aki kifejezte sajnálatát, hogy a Szent Vér és a Szent Sebek tisztelete, Jézus Szívének tisztelete mára nem része életünknek.

 

Napjainkban, amikor templomainkban az Oltáriszentség imádására összegyűlünk, az történik, amire Európát akarták emlékeztetni a Szent Vér csodák. A szentségimádás üzenete, hogy az Oltáriszentséget vegyük komolyan, mert az valóban Krisztus teste és vére. Erről szólnak a Szent Vér-csodák szerte Európában és itt, Bátán is - emlékeztetett a szónok.

 

Arra is felhívta a zarándokok figyelmét, hogy XVI. Benedek pápa kezdte el újra megtanítani a hívő népnek, hogy mit jelent a Szent Sebek és a Szent Vér tisztelete, melyek Isten irántunk való szeretetének a legmélyebb szimbólumai, és Benedek volt az, aki úgy fogalmazott, hogy a sebek sokkal inkább megmutatják Jézus identitását, mint az arca. Aki szeret, az sebzett szívű. Az egymást szeretők tudják igazán megbántani egymást. A seb és a vér az átvert szív szeretetéről szólnak - fogalmazott Bíró László.

 

Mit üzen a napjainkban demenciában szenvedő Európának a Szent Vér ereklyéje, a Szent Vér tisztelete itt a Pécsi Egyházmegyében - tette fel a kérdést a szónok.

 

Válaszában kiemelte, hirdeti a megtestesülés titkát, Jézus Krisztus identitását, önazonosságát. Isten kiüresítve önmagát eljött közénk az idők teljességében, a Szűzanya igenje által megtestesülve, szolgai alakot öltve. Jézus erejében ugyanaz a vér csordogál, mint a mienkben. Ez Isten alázata. Az örök Isten emberré lett. Vére van. Megjelent a térben és időben, hús-vér ember lett az örök Ige. A Szent Vér ezt a jézusi identitást mutatja meg, erre emlékeztet minket.

 

De a Szent Vér-ereklyében a felebaráti szeretet, az értünk kiontott vér, a másokért való lét titkát is ünnepeljük. Az ősegyház óta minden szentmisében elhangzik: „Ez az én vérem, mely sokakért kiontatik" (Lk 22,20). Ez a másokért való lét, ezért ezen a zarándoklaton arra a krisztusi meghívásra kell figyelnünk, mely szerint mi is merjünk egymásért való lét lenni, mert a létnek nincsen más értelme, minthogy szerteszét ajándékozzuk.

 

A vér, a szenvedés nagy titkát kutatva a személyes vagy szeretteink életébe beköszönő szenvedésről szólva elhangzott, Jézus ebben is közösséget vállal velünk, mert értünk kiontott vérével és kereszthalálával váltott meg minket. Szenvedésében nem siránkozott, hanem közben az Atyára és ránk gondolt: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet" (Lk 23,46) és „Bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek" (Lk 23,33). Áldozatvállalásával Jézus megmutatta, hogy a szenvedés épp olyan értékes tevékenység, mint például, amikor családunkért dolgozunk.

 

Saját szenvedésünket felajánlhatjuk másokért, családunkért, közösségünkért, akár nemzetünkért is. Ha szenvedésben lesz részünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy nem értelmetlenül van benne részünk, felajánlásunkkal értelmet adhatunk neki. Ez is a Szent Vér titka.

 

Végezetül ne feledkezzünk meg arról - figyelmeztetett szentbeszédében a püspök -, hogy a Szent Vér tisztelete megtérésre is hív minket. Júdás áruló tettét idézte, aki, amikor rádöbbent árulásának következményeire, így kiáltott fel: „Vétkeztem, elárultam az igaz vért" (Mt 27,4). Ezekkel a szavakkal bánta meg a kegyetlen tettet, amit 30 ezüstpénzért, egy rabszolga áráét vitt véghez. Ez is mutatja számunkra, hogy mindannyiunk visszatérhetünk Krisztushoz, nem kell bennragadni abban az állapotban, melyben elárultuk az igaz vért. Amíg élünk és létezünk, van lehetőségünk visszatérni hozzá, ez is hozzá tartozik a Szent Vér tiszteletéhez.

 

Ne higgyük azt, hogy avitt áhítat követői vagyunk a Szent Vér tiszteletében, hanem inkább egy olyan tisztelet részesei, ami ezen a szent helyen újjászületőben van, ami meggyógyíthat bennünket és jövőt adhat ennek a településnek és a hazánknak is - zárta homíliáját Bíró László püspök. A szentmise eucharisztikus körmenettel zárult.

 

A zarándoklat alkalmából az ünnepi szentmise keretében adták át azt az oklevelet és üveg plakettet, mely azt tanúsítja, hogy a Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti Bizottság javaslata alapján, Csák János innovációs és kulturális miniszter jóváhagyása mellett, a Szent Vér hagyománya Bátán 2023. szeptember 15. napján felvétetett a Szellemi Kulturális Örökség Jegyzékére. A nemzeti jegyzékre vétel megerősíti a közösségi kultúra védelmének jelentőségét, a kulturális örökség megőrzésének nemzeti szintű elismerését. A Szellemi Kulturális Örökség Magyarországon emlékplakettet Sümegi József diakónus, a bátai Szent Vér kegyhely őre vette át.

 

 

Forrás: Pécsi Egyházmegye