Szerdán délután három órakor temetik Lajdi Antalnét, városunk alpolgármesterét

2014. május 19. hétfő 18:24

Szerdán délután három órakor temetik Lajdi Antalnét, városunk alpolgármesterét


Mohács Város Önkormányzata mély megrendüléssel tudatja, hogy május 18-án vasárnap, türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegség után elhunyt Lajdi Antalné alpolgármester. Temetése szerdán délután három órakor lesz a katolikus temetőben. 

 

A búcsúzó városvezető az 1990-es, első szabad választások óta tagja volt Mohács képviselő-testületének. Elévülhetetlen érdemeket szerzett településünk rendszerváltás utáni fejlődésében, a helyi önkormányzatiság alapjainak lerakásában, megszilárdításában. Hetvennyolc évesen távozott közülünk.

Lajdi Antalné 1936. április 4-én született Mohácson. A Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán 1965-ben szerzett diplomát. Férjhez ment, párja az ismert mezőgazdász, Lajdi Antal lett. Házasságukból két fiúgyermekük született.

Első munkahelye a lánycsóki általános iskola volt, majd a mohácsi Radnóti Miklós Szakmunkásképző Intézetben tanított. Itt többszörös díjnyertes irodalmi színpadot vezetett. Tanítványai sikeresen szerepeltek a Kazinczy Szépkiejtési Versenyeken. A későbbiekben a Dr. Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanított, és onnan vonult nyugdíjba.

Állhatatos és áldozatos munkával szervezte meg városunkban a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskolát és Óvodát, tevékenységével nagyban hozzájárult az egyházi oktatási intézmény színvonalas működéséhez.

Az önkormányzati képviselő-testületnek 1990 óta volt tagja, majd elnöke a választmány Szociális és Egészségügyi Bizottságának.
A rászoruló, elesett emberekkel való törődést szívügyének tekintette, mindig és minden eszközzel támogatta a nehéz élethelyzetbe kerülteket. Bizottsági elnökként azon fáradozott, hogy a város szociális ellátórendszere a lehető leghatékonyabban segítse a hátrányos helyzetű családoknak.

Fontos feladatának tartotta a kirívó esélyegyenlőtlenségek mérséklését, az ebből adódó társadalmi feszültségek csökkentését, a szegénységben élők esélyeinek, önálló boldogulási lehetőségeinek javítását.

1990 óta rendszeresen jelentek meg írásai konzervatív lapokban,a város akkor kéthetenként megjelent lapjában,a Mohácsi Hírlapban és az Önkormányzati Hírek hasábjain is.

Lajdi Antalné mindenkor a keresztény-konzervatív értékrend következetes képviselője, hirdetője volt. Méltósággal viselte élete sorscsapásait, férje, majd egyik fia, Tamás pár évvel ezelőtti elvesztését. Büszke volt magyarságára, s mindazon értékekre, amelyekkel népünk gazdagította a világot.

Lajdi Antalnét Mohács Város Önkormányzata saját halottjának tekinti. Temetése május 21-én, szerdán 15.00 órakor lesz Mohács római katolikus temetőjében.

Forrás: Mohács Város Önkormányzata