Száznegyven éve vigyázzák a tüzet Mohácson: az elődökre emlékeztek az utódok

2015. május 08. péntek 18:35

Száznegyven éve vigyázzák a tüzet Mohácson: az elődökre emlékeztek az utódok

„Hite az Istené, szíve a hazáé, karja a gyengéké, hűsége a törvényes elöljáróké, becsülete az övé" - idézte a tűzoltók hitvallását Riczu Zsófia, a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola diákja, a mohácsi tűzoltóság 140 éves történetéről szólt összeállítás ismertetője záró gondolataként pénteken a városháza dísztermében tartott ünnepségen.

A jubileumi rendezvényt a Liszt Ferenc utcai laktanyától a Széchenyi térig felvonult tűzoltójárművek nyitották, amelyek ezúttal a szirénázó rendőri felvezető autót komótosan követve sorakoztak föl a város főterén. Az ünnepi műsor keretében a városháza dísztermében a történelmi visszatekintő után szintén a Boldog Gizella iskola diákja, Bende Áron ismeretlen szerző Tűzvész című versét szavalata, majd Bende Balázs Lázár Ervin: Tűz című novelláját tolmácsolta.

Sólya Gábor tűzoltó alezredes, a Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője a megjelentek sorában a munkatársain kívül a nyugdíjas kollégáikat, Mácsi Antalt, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját, valamint a lengyel, a német, a horvát testvérvárosokból és az Eszék-Baranya Megyei Tűzoltó Szövetség képviseletében érkezett tűzoltókat köszöntötte.

- Pyrker Gyula, Kész Pál, Mindszenti Aurél, Bubregh Ferenc, Mihálovics Ferenc, Filep Endre, Jeszenszky Gyula, Deutsch (Német) Lipót, Bárány Lajos, Dr. Rüll Béla, Margitai Péter, Klombauer Antal, Bánovits József, Schmidt Lajos, Bánfay József, Forányi Jenő, Vattay Benjamin, Kuszi Rudolf, Mező István, Brovinszki Mihály, Kapusi József, Vetró Zoltán, May Károly, Schwoy Dezső. Legtöbbünknek csak az utolsó néhány név lehet ismerős, pedig ők mindannyian elnökei, főparancsnokai, parancsnokai voltak a Mohácsi Önkéntes Tűzoltó Egyletnek és utódszervezeteinek, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek a város tűzvédelmének fejlesztésében - sorolta az elődök nevét visszaemlékező beszédében Sólya Gábor.

Alapítványi ajándék

Schwoy Dezső nyugállományú parancsnok, tűzoltó alezredes, jelenleg a húsz éve létrehozott Mohács és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány elnökeként dolgozik az itt élők biztonságáért. Az alapítvány a két évtized alatt jelentős támogatást nyújtott a mohácsi tűzoltóságon kívül a térségben működő önkéntes tűzoltó egyesületeknek is. A jubileum alkalmából az alapítvány technikai eszközök térítésmentes használatra történő átadásával segítette a mohácsi tűzoltóságot, hozzájárulva ezzel is a térség tűzbiztonságához.

Mácsai Antal a huzamos időn át végzett, kiemelkedő munkája elismeréséül soron kívül előléptette Hüber Csaba tűzoltó zászlóst, a mohácsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság különleges szerkezelőjét tűzoltó törzszászlóssá és Gayer Norbert tűzoltó őrmestert, a véméndi katasztrófavédelmi őrs beosztott tűzoltóját tűzoltó törzsőrmesterré. Lelkiismeretes munkája elismeréséül tárgyjutalomban részesítette Rózsahegyi-Wunderlich Dia asszonyt, a mohácsi kirendeltség ügykezelőjét.

Az ünnepi eseményen a testület csapatzászlajára díszszalagot kötött fel Mácsai Antal és Mohács önkormányzata nevében Kovácsné Bodor Erika alpolgármester asszony. A rendezvény a résztvevők pezsgős koccintásával zárult, amelyen Mácsai Antal a pohárköszöntőjében emlékezett meg mindazokról az önkéntes és hivatásos tűzoltókról is, akik életüket áldozták mások javai mentése során.

Szombaton a mohácsi tűzoltólaktanyában családi napot tartanak, amelyen részt vesznek a németországi Bensheim, a lengyelországi Siemianowice Śląskie városok, valamint a horvátországi partnerszervezetek képviselői is.

Képünkön: Mácsai Antal a csapatzászlóra kötött fel díszszalagot.

B. M.