Orvvadászat, lopás és sütizés miatt ítéltek el két férfit

2020. február 14. péntek 13:30

Orvvadászat, lopás és sütizés miatt ítéltek el két férfit

A Siklósi Járásbíróság a csütörtökön megtartott előkészítő ülésen az elsőrendű vádlottat lőfegyverrel visszaélés, lopás, társtettesként elkövetett orvvadászat és kábítószer-kereskedelem bűntette miatt halmazati büntetésül 3 év 6 hónap börtönre és 4 év közügyektől eltiltásra, míg a másodrendű vádlottat 4 rendbeli társtettesként elkövetett orvvadászat bűntette, 3 rendbeli társtettesként elkövetett lopás vétsége és társtettesként elkövetett lopás bűntette miatt halmazati büntetésül 1 év 6 hónap - végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett - börtönre ítélte.

 

A bíróság az elsőrendű vádlott vagyonára 1.235.274 forint, a másodrendű vádlott vagyonára 980.000 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. Az eljárás során összesen 1.155.379 forint bűnügyi költség merült fel, melyből a vádlottak egyetemlegesen kötelesek megfizetni 92.800 forintot, míg az elsőrendű vádlott külön 1.062.579 forint bűnügyi költség megfizetésére köteles. 

 

 

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak 2013. évben ismerkedtek meg egymással, közöttük baráti viszony alakult ki. A vádlottak az alábbi bűncselekményeket követték el:

Az elsőrendű vádlott 2015 és 2017 év között - pontosabban meg nem határozható időben - Budapesten járt, ahol a józsefvárosi piacon egy általa nem ismert személytől vásárolt egy hangtompítóval és céltávcsővel felszerelt kispuskát, amelyet magával vitt siklósi otthonába, és azt a továbbiakban magánál tartotta.

Az elsőrendű vádlottat siklósi otthonában 2015 év folyamán több alkalommal meglátogatta ismerőse, aki az egyik látogatása alkalmával magával vitt egy hangtompítóval és céltávcsővel felszerelt puskát, és az ahhoz tartozó 354 darab lőszert. Az ismerős megkérte az elsőrendű vádlottat, hogy vegye át és őrizze meg a fegyvert, valamint a hozzá tartozó lőszereket, amely kérésnek az elsőrendű vádlott eleget tett.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény alapján a józsefvárosi piacon vásárolt kispuska, valamint az ismerőstől átvett légpuska lőfegyvernek, míg a 354 darab töltény lőszernek minősül, amelyek tartására az elsőrendű vádlott nem rendelkezett engedéllyel.

Az elsőrendű vádlottat 2015. évet megelőzően - pontosabban meg nem határozható időben - ismételten meglátogatta a fenti ismerőse, amelynek alkalmával az elsőrendű vádlott megkérte őt arra, hogy végezze el siklósi ingatlana áramhálózati rendszerének átalakítási munkálatait oly módon, hogy az elsőrendű vádlott elektromos berendezései által használt elektromos áramot ne lehessen mérni, így a közműszolgáltató annak ellenértékét az elsőrendű vádlott felé ne tudja kiszámlázni.

Az ismerős eleget tett az elsőrendű vádlott kérésének: az áramhálózati átalakítás eredményeként az elsőrendű vádlott a siklósi ingatlanában 2015. január 1. napja és 2019. február 27. napja között összesen 7.533 kWh - a közműszolgáltató által méretlen - villamos energiához jutott, amelynek ellenértékét a közműszolgáltató felé nem fizette meg, ekként a felhasznált villamos energiát jogtalanul eltulajdonította. A bűncselekmény elkövetési értéke 253.247 forint, amely nem térült meg.

2015. évet megelőzően az első- és a másodrendű vádlottak elhatároztak, hogy erdei vadak elejtése révén jutnak vadhúshoz, bár vadászati jogosultsággal egyikük sem rendelkezett. A vádlottak együtt kimentek az elsőrendű vádlott otthonának közelében található, azonban pontosan meg nem határozható helyen lévő erdőterületekre, ahol engedély nélkül vad elejtésére irányuló tevékenységet végeztek oly módon, hogy hurkokat helyeztek el az erdőben, továbbá az elsőrendű vádlott az engedély nélkül tartott fegyvereit is magával vitte annak érdekében, hogy az elejtett állatokat szükség esetén kilőhesse. A vádlottak 2015 decembere és 2017 júliusa között hurkolás módszerével - engedély nélkül - 3 vaddisznót, 3 gímszarvast, 3 őzbakot és 1 fácánkakast ejtettek el, az állatok tetemét az elsőrendű vádlott siklósi ingatlanába vitték, majd a vadhúst egymás között felosztották és azt felélték. A vádlottak a vadak elejtésével összesen 1.960.000 forint lopási kárt okoztak, amely nem térült meg.

Az elsőrendű vádlott 2019. február 27. napját megelőzően - pontosabban meg nem határozható időben - tisztázatlan körülmények között kannabisz növényi magvakra tett szert, amelyeket siklósi otthonában elültetett, azokat folyamatosan gondozta, majd a kifejlett ismeretlen számú, de legalább 3 tő növényegyedet leszüretelte, és a kiszárított növényi származékot digitális mérleg segítségével több kisebb adagra osztotta szét.

Az elsőrendű vádlott a saját maga által termesztett kábítószerből több alkalommal fogyasztott oly módon, hogy a növényi származékot cigarettába tekerve elszívta, továbbá olyan süteményeket is készített, amelyekbe a leszüretelt és kiszárított kannabisz növényi származékot belesütötte.

Az elsőrendű vádlott 2018 decemberében megkínálta otthonában egy barátját az általa sütött süteményből, amelynek során azt is közölte barátjával, hogy a sütemény kábítószert tartalmaz. Az elsőrendű vádlott barátja magához vett két darab süteményt, majd azokat villányi otthonában elfogyasztotta.

A kábítószert tartalmazó sütemények hatása elnyerte a barát tetszését, ezért 2019. január és február hónapjaiban egy-egy alkalommal ismételten felkereste az elsőrendű vádlottat, és két-két kannabisz hatóanyag-tartalmú süteményt vásárolt tőle, darabját 1.000 forintért. Ily módon az elsőrendű vádlott kábítószerrel kereskedett.

Forrás: Pécsi Törvényszék