Ön kinek adna önkormányzati elismerést Mohácson? Március végéig várják a jelöléseket

2024. február 21. szerda 14:35

Ön kinek adna önkormányzati elismerést Mohácson? Március végéig várják a jelöléseket

Március végéig tehetnek javaslatot a mohácsi polgárok, egyesületek, civil szervezek és a városban működő jogi személyek arra vonatkozóan, ki kapja meg idén az önkormányzat valamelyik elismerését.


A következő elismerésekre tehető javaslat:

A Mohács Város Díszpolgára Kitüntető Cím adományozásának célja a város fejlődéséért kifejtett kiemelkedő tevékenység és/vagy a Mohács hírneve öregbítéséért kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerése. 

A Pro Urbe Mohács Díj azon személyeknek, szervezeteknek és intézményeknek adományozható, akik/amelyek Mohács város érdekében hosszú időn át kiemelkedő tevékenységet folytattak.

Mohács Város Képviselő-testülete Díszoklevele évente legfeljebb három alkalommal azon személyeknek, szervezeteknek és intézményeknek adományozható, akik/amelyek Mohács város érdekében - különösen az önkormányzati feladatok ellátásában - hosszú időn át kiemelkedő tevékenységet folytattak.

A Mohács Város Tisztelete Jeléül Kitüntető Díj különösen a) a város érdekében kifejtett tevékenységért, b) a helyben működő közcélú szervezetekben végzett kiemelkedő tevékenységért, c) a kiemelkedő művészeti tevékenységért, d) a város gazdasági és szellemi életének fejlesztéséért, e) a város műemlékeinek, építészeti és természeti értékeinek megóvása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért adható.

Mohács város szakmai kitüntető díjai:

Ki, hol, hogyan?

Az elismerések adományozására magánszemélyek, a városban működő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek írásban tehetnek indoklást - a felterjesztett személy (illetve szervezet, intézmény) szakmai, közéleti tevékenységének leírását - tartalmazó indítványt. A javaslatoknak március 31-ig kell beérkezniük a Polgármesteri Hivatalba „javaslat önkormányzati elismerésre” jelöléssel
– postai úton a 7700 Mohács, Széchenyi tér 1. számra,
– személyesen a Polgármesteri Hivatal földszinti 2-es számú irodájába leadva, vagy pedig
– e-mailben a [email protected]

Ki, hol, hogyan?

Az elismerések adományozására magánszemélyek, a városban működő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek írásban tehetnek indoklást - a felterjesztett személy (illetve szervezet, intézmény) szakmai, közéleti tevékenységének leírását - tartalmazó indítványt. A javaslatoknak március 31-ig kell beérkezniük a Polgármesteri Hivatalba „javaslat önkormányzati elismerésre” jelöléssel
– postai úton a 7700 Mohács, Széchenyi tér 1. számra,
– személyesen a Polgármesteri Hivatal földszinti 2-es számú irodájába leadva, vagy pedig
– e-mailben a [email protected]

A díjak célja a város társadalmi életében kifejtett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek elismerése. A díjak adományozásának feltétele legalább tízévi, Mohácson kifejtett tevékenység.

Közszolgálati Díj azon köztisztviselőnek adható, aki a) kiemelkedő tevékenységet végzett a helyi közösség szolgálatában, illetve b) kimagasló munkájával emelte az önkormányzati munka szakmai színvonalát és ezzel növelte az önkormányzat megbecsülését.

Köznevelési és Közművelődési Díj annak az óvónőnek, tanítónak, tanárnak, illetve közművelődési dolgozónak adható, aki a) huzamosabb ideig végzett kiemelkedő köznevelési, közművelődési tevékenységet, illetve b) elismert köznevelési, ill. közművelődési tevékenysége mellett huzamosabb ideig jelentős szerepet vállalt a helyi közéletben.

Szociális Díj annak adható, aki hosszabb ideig végzett a) kiemelkedő tevékenységet a város szociális intézményeiben, b) karitatív tevékenységet a városban.

Egészségügyi Díj annak adható, aki huzamosabb ideig végzett kiemelkedő munkát a város egészségügyi intézményeiben.

Sport Díj annak a sportban tevékenykedő szakembernek, sportolónak, társadalmi aktivistának adható, aki hosszú ideje végez kiemelkedő versenyzői, edzői, sportvezetői tevékenységet.

MOHÁCS VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ

Az Év Rendőre Díj annak a helyi rendőrség hivatásos állományába tartozó személynek adható, aki huzamosabb ideje példamutató szolgálatellátás mellett kiemelkedő tevékenységet végez Mohács város közbiztonságáért.

Az Év Tűzoltója Díj annak a helyi katasztrófavédelmi szerv hivatásos állományába tartozó személynek adható, aki huzamosabb ideje példamutató szolgálatellátás mellett kiemelkedő tevékenységet végez Mohács város katasztrófavédelméért.

Az Év Vízirendőre Díj annak a helyi vízirendészeti szerv hivatásos állományába tartozó személynek adható, aki huzamosabb ideje példamutató szolgálatellátás mellett kiemelkedő tevékenységet végez Mohács város közbiztonságáért. 

EQM