Nem adta alább a család hagyományainál: hivatása szerelmese lett Grain András

2020. június 26. péntek 16:53

Nem adta alább a család hagyományainál: hivatása szerelmese lett Grain András

Grain András több generációra visszamenően pedagógus családból származik, édesanyja és édesapja is gyógypedagógusok voltak, így nem csoda, hogy ő is „a hivatás szerelmese lett". 

 

 

 

A Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mohácsi Tagintézményének vezetője elmesélte lapunknak, hogy a Grain család régi mohácsi família, nagyapja gyapjúfonóként volt ismert, a Szentháromság utcában volt fonodája, amit a nagymamával együtt vezetett. Érdekességként azt is megemlítette nagyapjáról, hogy a Horthy-rendszerben leventeoktató is volt. Nagymamája családfája pedig visszavezethető Müller Györgyig, akinek a nevéhez a Kossuth-induló fűződik.

Müller Máriának, nagyanyja nővérének, aki mély hitét az 50-es évek vad viharaiban is bátran megvallotta, a katolikus iskolában márványtábla őrzi emlékét. Grain András édesapja a város neves személyisége, festőművész, grafikus, költő volt. Logopédus felesége társa a tanári pályán, és társ volt két gyermekük nevelésében is. Ma már három kis unoka büszke nagyszülei.

Grain András pedagógus pályafutását 1982-ben Mohácson kezdte, képesítés nélküli pedagógusként. Tanított magyart, földrajzot, testnevelést, környezetismeretet, s mindvégig osztályfőnöki feladatokat is ellátott. Előtte vízügyi laboránsként is tevékenykedett, később kitanulta a kerámiakészítés mesterségét. Mestere a híres mohácsi népi iparművész, Kulutácz Mátyás volt. Ezt követően a Janus Pannonius Múzeum felkérésére restaurálta a siklósi vár Czeglédy Ilona régész vezette ásatásának kerámiaanyagát.

1987-ben oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanári diplomáját Budapesten, a Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskolán szerezte. Ezt követően a Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatás vezető, majd köztisztviselői szakvizsgát tett. 2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen pedagógia szakos egyetemi diplomát is szerzett. 1987-88-ban hat kollégájával együtt fellépett a pártállami diktatúra intézményi megnyilvánulásával szemben.

- Szabadságharcunk okozott ugyan nehéz perceket néhány autokrata, korrupt kommunista vezetőnek, de végül a pártállam minket hurcolt meg és távolított el állásunkból. Az akkori bátorságunkra és helytállásunkra most is büszke vagyok, az igazság melletti kiállásunkért megpróbáltak tönkretenni mindannyiunkat, de a közelgő rendszerváltozás miatt a teljes egzisztenciális megsemmisítésünktől visszariadtak.

Grain András alkotó pedagógusként, keramikusként több közös kiállításon vett részt Pécsett, Siklóson, Mohácson és Eszéken. 1991-ben pályázati megméretés után kinevezték a Homorúdi Iskola igazgatójának. Közben Mohács önkormányzatának képviselőjeként tagja volt a képviselő-testület Kulturális és Oktatási Bizottságának is.1994-2012-ig Mohács város kulturális és oktatási referenseként tevékenykedett.

- Feladatkörömben én készítettem el a rendszerváltozás utáni városi kulturális és oktatási életet meghatározó alapdokumentumokat: Mohács Város Kulturális, illetve Oktatási koncepcióit, amelyek aztán 20 évig érvényben voltak. Itt meg kell említeni, hogy kulturális koncepcióval akkor néhány nagyvároson kívül egyetlen település sem rendelkezett, de városunknak sok más településhez hasonlóan a korábbi időből átfogó oktatási koncepciója sem volt. Úttörőként az elsők között alkottuk meg a rendszerváltás utáni kulturális és oktatási élet szervezésének és vezetésének koncepcióját, a város kulturális és oktatási rendszerváltását.

- A Mohács Város Kulturális Stratégiája címet viselő program - mellyel társpályázói voltunk a később nyertes Pécs Európa kulturális fővárosa projektnek - sok mára már hagyománnyá vált fesztivál, nagyrendezvény megvalósításának tervét irányozta elő. A stratégiában fogalmaztam meg az Eötvös utca nyugati szakasza rehabilitációjának szükségességét, mesterségek utcája kialakításával. Ennek az elképzelésnek a végső, továbbgondolt megvalósulása a Busóudvar.

Névjegy

Grain András 1960. szeptember 23-án született Esztergomban. Édesapja és édesanyja gyógypedagógusok voltak. Két gyermek, András (1981) és Arianna Éva (1992) édesapja. Felesége, Fehér Tünde Andrea gyógypedagógus, logopédus, akivel 39 éve él boldog házasságban. Kezdetben laboránsként tevékenykedett, később többek között volt keramikus, restaurátor, tanár, osztályfőnök, önkormányzati képviselő, kulturális és oktatási bizottsági tag. Negyven évet töltött a pedagóguspályán, ebből 13 évet dolgozott beosztott pedagógusként, 20 évet tanügy-igazgatási munkakörben, miközben 10 éven keresztül a városi logopédiai hálózatot is irányította. Hetedik éve vezeti a pedagógiai szakszolgálati tagintézményt.

 

1995-től 1999-ig az Országos Szakértői névjegyzékre, 2002 novemberében a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadói névjegyzékére nyert felvételt. 2003-tól 2008-ig ismét közoktatási szakértőként is dolgozott, tanügy-igazgatási szakterületen; intézményvezetés, gazdálkodás, vezetői program, pedagógiai program szakirányokon.

2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi Tankerületének tanügy-igazgatási referense lett kormánytisztviselői státusban. Az új szakszolgálati intézményrendszer részeként Baranya megyében 2013 szeptemberében megalakult a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pécsi székhely intézménnyel, továbbá egy megyei és járásonként járási tagintézményekkel, a Mohács járási tagintézmény létrejöttének előkészítésében jelentős szerepe volt Grain Andrásnak.

A spontán szegregáció megakadályozására kidolgozott metódusának megemlítése sem elhanyagolható, hiszen ezzel az összes létező országos és európai fórumon komoly elismerést szerzett Mohácsnak.

- Hét éve pályázat útján megbíztak a Pedagógiai Szakszolgálat Mohácsi Tagintézményének vezetésével. Pályafutásom során mindig kerestem a szakmai továbblépés, a megújulás, a fejlődés lehetőségét, most már - a pályám 40.évébe lépve - a megszerzett szakmai tudás továbbadását tartom a legfontosabb feladatomnak.

A mohácsi igazgató fő feladatának tekinti, hogy a nevelőtestület egy szakmailag jól felkészült, motivált, jó légkörben, szellemi műhelyként működő, a szakma kihívásaira érzékeny közösség legyen.

Arról, hogy majdani nyugdíjas éveiben mihez kezd, a következőt nyilatkozta:

- A családnak mindig volt szőlője, de fiatalon nem igazán fogott meg a szőlészet. A 30-as éveim táján úgy éreztem, egyre jobban érdekel. Vásároltam szőlőket, s elképzeltem, hogy egyszer majd borászatot vezetek. Ez a vonal ábránd maradt egyelőre, de most is elég nagy területet művelek, sokfajta borunk van. Esetleg a nyugdíjas éveimben, ha úgy hozza a sors, bekövetkezik az, amit terveztem.

Végül azt is elárulta lapunknak, szívügye, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat működésével kivívja mind a szülők, mind a gyerekek, mind a szakma, mind a szélesebb közvélemény elismerését.

 


Pauska P.