Így írathatók be a mohácsi gyerekek óvodába, bölcsődébe - Íme, a tudnivalók

2020. március 31. kedd 12:03

Így írathatók be a mohácsi gyerekek óvodába, bölcsődébe - Íme, a tudnivalók

A koronavírus-járvány miatt a megszokottól eltérő módon lehet a mohácsi intézményekbe beíratni a következő nevelési évre a gyerekeket. E-mailben, illetve az óvodák postaládájába juttathatják el a szülők a szükséges nyomtatványt. A bölcsőde e-mailben várja a jelentkezéseket.

 

Az óvodák a jelentkezéseket április 2. és április 15. között fogadják.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatvány elérhető a www.mohács.hu honlapon, illetve az óvodák bejáratánál papír alapon.


A kitöltött kérelmeket a [email protected] címre, illetve az óvodák postaládájában kérik elküldeni, bedobni.

Az óvodába 2020/21-es nevelési évre kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltik.

Beíratható, az a gyermek is, aki a 2020/21-es nevelési évben tölti be a harmadik életévét.

Választható óvodák:

Rókus utcai Óvoda: 69/311-271 [email protected]
Eötvös Utcai tagóvoda: 69/322-283 [email protected]
Brodarics Téri Tagóvoda: 69/300-843 [email protected]
Szőlőhegyi Intézményegység: 69/529-013 [email protected]


Nemzetiségi nyelvi nevelés:

német
- Rókus utcai Óvoda
- Szőlőhegyi Intézményegység

Nemzetiségi nyelvi nevelés:

horvát
- Eötvös utcai Tagóvoda

 

A gyerekekre, szülőkre vonatkozó szabályok az óvodai jelentkezéssel kapcsolatban:


A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.


Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti.

Minden GYED-en és GYES-en lévő kismama is beadhatja a bölcsődébe gyermekét, ha újra munkába áll.

A járvány miatt csak elektronikus úton tudják fogadni a jelentkezéseket, azt kérik, hogy a szülők szándékukat az [email protected] címen jelezzék.


A bölcsődei felvételről szóló határozatot 2020. Június 8 - június 15 között küldik ki az a szülők által megadott e-mail címre.

További kérdések esetén szívesen állnak rendelkezésre a fent megjelölt e-mail címen, vagy a 06-69/322-526-os telefonszámon.

 

 

 

EQM