Nyolcvanhét évvel ezelőtt kezdődött meg a gimnáziumi tanítás Mohácson

2022. augusztus 05. péntek 11:06

Nyolcvanhét évvel ezelőtt kezdődött meg a gimnáziumi tanítás Mohácson

Szemernyi túlzás sincsen abban, ha kijelentjük, valósággal megbolygatta a mohácsi közéletet az a hír, miszerint 1935 őszén megkezdődhet a nyolcosztályos gimnáziumi tanítás a városban. Az újságok az első ilyen oktatási intézményről cikkeztek, de ez nem fedte teljesen a valóságot. 

 

A Mohácsi Hírlap című városi hetilap 1935. január 27-én megjelent számában arról értesítette olvasóit, hogy két héten belül döntés születhet a fontos dologban, ugyanis dr. Margitay Lajos polgármester a fővárosban folytatott tárgyalásokat az ügyben. Többek között találkozott Maininger Gyula miniszteri tanácsossal, illetve dr. Szily Kálmán államtitkárral is. Utóbbi ígéretet tett arra, tanulmányozni fogja a kérelmet, különös tekintettel az idő előrehaladta miatt.

A nemes célnak természetesen akadtak előzményei, de a folyamatok rendre elakadtak valamilyen köztes szinteken.

Május 12-én viszont már Hóhman (a név közepén is egy „h" betűvel, tehát hibásan) Bálint kultuszminisztert emlegették a sajtóban, aki teljes tájékozottsággal bírt a témában. Ez nem hangzott rosszul, hiszen a döntéshozókat illett „körbeudvarolni" már abban az időben is. Hamarosan sort kerítettek egy helyszíni szemlére, ahol megvizsgálták az iskolaalapítás minden fontos feltételét. A látogatás után már azt taglalták, Mohácsnak nem csupán a múltja, hanem a kultúrája miatt is jogos az igénye az iskolára.

Júniusra a legfontosabb kérdések eldőlni látszottak. Ekkor viszont már arról szólt a közbeszéd, mikor lesz a megnyitó. Mivel a '35-ös szeptember túlságosan közelinek tűnt nyár elején. Július 14-én ellenben már tényként kezelték a polgármester budapesti telefonjelentését. Minden fontos akadály elhárult, Szent Mihály havának dereka után kezdődhet a tanítás.

Első előtt

Királyi engedéllyel, 1816-ban, Mohácson megkezdte tevékenységét egy négyosztályos gimnáziumi iskola. Története 1848-ban fejeződött be. A belvárosi, római katolikus elemi iskolában működött. A ferencrendi szerzetesek vezették. A bizonyítványokat latinul állították ki 1844-ig. Utána rendelet szólt arról. hogy át kellett térniük a magyarra. Az értesítőkben ez állt: Mohácsi kir. gimnázium. A nyomtatást Szekszárdon végezték el.

A nyitás ideje rohamosan közeledett, visszacsinálni már semmit sem lehetett! Erre utalt az igazgató személyének kijelölése is. A székesfehérvári tankerület nyugalmazott főigazgató-helyettesére, Kuzmics Ferencre esett a választás. Számára szolgálati lakást biztosítottak a tanintézet épületében.

A végső döntést a városi testületi ülésen hozták meg a képviselők. Hiszen a település lett a fenntartó, bár tandíjat is szedtek. Július 26-án, egyetlen ellenvoksolás mellett, elsöprő többséggel (36:1 arányban) bölcs állásfoglalás eredményeként kihirdethették, lehet gimnáziuma Mohácsnak. Ezek után a szeptember 22-én, vasárnap megtartott egyházi évnyitó tényleg csupán kellemes formaságnak számított egy győztes folyamat végén. A nem katolikus diákok csak a mise befejeztével csatlakoztak társaikhoz.

A gimnázium épületének átalakítása nem készült el időre. Ami az egyéb irányú késlekedések miatt nem meglepetés. Az igazgató első tanügyi jelentése szerint a korábbi püspöki palota melléképületeiben vette kezdetét az okítás.

Lányok szintén beiratkozhattak a fiúk mellett, de az év végi vizsgarendjük eltért a másik nemnél megszokottól.

 

Pucz Péter